شش اشتباه بزرگ در راه اندازى تجارت

اولين سال راه اندازى تجارت مسلما پر فراز و نشيب خواهد بود. هر اندازه كه با دقت و دانش پيش برويد، باز هم مرتكب اشتباهاتى خواهيد شد. اما اگر ذهن خود را آماده كنيد و به تجربيات ديگران توجه كنيد، مى توانيد از وقوع بسيارى از اين اشتباهات پيشگيرى كنيد.

در اين فرصت به 6 اشتباه بزرگ تازه كاران و راه حل هایى براى گريز از آنها اشاره مى كنيم.

اشتباه اول: راندن يك ماشين تندرو در جاده اى خاكى

همه ما شنيده ايم كه براى آغاز هر كار، به محركى قوى و شور و شوق فراوان، احتياج است. اما داشتن اين حرارت اوليه به تنهايى كارى از پيش نمى برد.

شما به يك برنامه احتياج داريد.در زمينه تجارتتان، درخصوص مشتريان و رقباى خود عميقا تحقيق كنيد و يك مدل حقيقى و مفيد براى تجارت خود ساخته و روى يك سوال مهم تكيه كنيد:

چگونه مى خواهيد پول در بياوريد؟

فرض كنيد كه در صدد باز كردن يك مغازه هستيد. محلى را انتخاب مى كنيد که بايد هزينه اجاره آنرا بپردازيد. ممكن است مخارج زيادى نيز براى تهيه دكور مناسب متحمل شويد بدون آنكه به نحوه بازگشت اين هزينه ها بيانديشيد.محصولات شما كامل نيستند و به فكر بازاريابى هم نيستيد. قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد كرد.

نکته:هيچ روز كارى خود را بدون برنامه طى نكنيد.

اشتباه دوم: راه اندازى تجارت فقط براى هيجان

بيشتر اشخاصى كه در حال راه اندازى يك تجارت هستند، افرادى رويايى، خيال پرداز و ماجراجو هستند كه بيشتر به دنبال هيجان مى گردند. اين افراد به جاى تفكر و تحمل جزئيات دشوار اين كار، به فكر پيش روى هستند و مى خواهند كه مسائل و بحرانها را به نوعى پشت سر بگذارند تا دوباره به ميدان بازى برگردند و ماجراهاى آن را دنبال كنند.

اما خستگى و ملالت از همين مسائل جزئى به تدريج ظاهر زيباى تجارت را به خطر خواهد انداخت، هدف تجارت كسب درآمد است و به مخاطره انداختن وضعيت فعلى در اين حيطه نمى گنجد.

نکته:تجارت را وسيله اى براى هيجان انگيز كردن زندگى قرار ندهيد.

اشتباه سوم: غفلت از بازاريابى

تعداد كمى از صاحبان تجارتهايى كه تازه تاسيس شده اند براى بازاريابى اهميت قائل مى شوند و برنامه و بودجه خاصى براى آن اختصاص مى دهند، زيرا تصور مى كنند كه بازاريابى يك خرج غير ضرورى است و يا به علت شكستهاى مقطعى از تاثير بازاريابى در فروش مايوس مى شوند.

بازاريابى، فروش فرد را تضمين مى كند. اما به ياد داشته باشيد که فروش هر روز محدود به همان روز است و لزوما فرآيندى ادامه دار نيست.

نمى توان از مرحله طرح و برنامه مستقيما به مرحله فروش رسيد و بازاريابى را فراموش كرد. اين اشتباه از ناآگاهى افراد نسبت به چرخه فروش ناشى مى شود. اولين افرادى كه براى راه اندازى تجارت به آنها احتياج داريد، بازاريابها هستند. بازارياب ها هستند كه مى توانند شما را به ديگران معرفى كنند. پس از آن موقعيت فروش فراهم خواهد شد.

نکته:قبل از ارسال پيام آشنايى، به دنبال معامله نباشيد.

اشتباه چهارم: اسارت در تجارت به جاى رياست به آن

هنگامى كه فردى 3 يا 4 وظيفه معين را در 7 روز هفته انجام مى دهد نيازى به بهره گيرى از شيوه هاى مديريتى احساس نمى شود. در آغاز به كار يك تجارت نيز، اتفاقات ناگهانى اما قابل پيش بينى بوقوع مى پيوندد كه مى توان آنها را توسط تجربيات شخصى يا با استفاده از روش آزمون و خطا حل كرد.

اما همين طور كه تجارت شما رشد مى كند،مسائل پيچيده تر خواهند شد و اين دو روش ديگر پاسخگوى آن ها نخواهند بود.شما مسئول همه چيز هستيد. شما بايد اهداف تجارت را تعيين كنيد و روش ها را انتخاب كنيد، يا شخصى را براى انجام اين وظيفه منصوب كنيد. بدون داشتن سياست معين و شفافى در مورد مشخصات مشاغل، استخدام ها، اخراج ها، تعطيلات، نحوه جبران كمبودها، چگونگى ترفيع ها و... شركت و تجارت نوپاى شما در معرض آسيب ها و خطرات جدى قرار خواهد گرفت و نهايتا" تجارت شما ضعيف خواهد شد.

توجه کنيد که كتاب راهنماى قوانين شركت شما (حتى در حد يك صفحه)بايد وجود داشته باشد. نکته:اختيارات و وظايف خود را فراموش نكنيد.

اشتباه پنجم: پيش بينى ناقص بودجه

تازه كاران تجارت معمولا" نيازهاى مالى خود را دست كم مى گيرند. اين افراد، در ابتداى كار هزينه زيادى را صرف خريد لوازم ادارى و محصولاتى مى كنند كه ممكن است بسيار تخصصى تر از آن چه باشد كه به آن نياز دارند. هم چنين به اين موضوع توجه نمى كنند كه اكثر مشتريان به طور اقساط خريد مى كنند و بازگشت پول به كندى انجام مى گيرد.

به همين علت مشاوران مديريت معمولا" پيشنهاد مى كنند كه پس از محاسبه بودجه مورد نياز خود براى راه اندازى تجارت، حداقل 50% به آن اضافه كنيد. به اين ترتيب براى مديريت ريسك هاى احتمالى آماده خواهيد شد.

نکته:در مورد بودجه واقع بين باشيد.

اشتباه ششم: روابط غلط

شروع هر فعاليتى احتياج به كار فراوان و سيستم پشتيبان دارد. فشار تعهدات زمانى و مسائل مالى باعث بروز مشكلاتى در روابط خواهد شد. بايد قدرى از بار خود را سبك كنيد و از كمك نزديكان و دوستان خود در حد امكان استفاده كنيد.

نکته:نگذاريد كه يك اشتباه باعث يك عمر پشيمانى شود.

بسيارى از اشتباهات به اين دليل بروز مى كنند كه تازه كاران تصور مى كنند كه تمام كارها را بايد خود به تنهايى انجام دهند. به جاى اين كار بهتر است نقاط قوت خود را بشناسيد و كمبودهاى خود را بپذيريد و بعضى از امور را به دست متخصصين خاص آن بسپاريد. هنگامى كه به مسائل و شكست هاى اجتناب ناپذير برخورد مى كنيد، اين ضرب المثل قديمى را به ياد بياوريد كه:هر شكست پلى است براى پيروزى هاى آينده.

نظرات

رضا احمدی

11 آذر ۹۱ پاسخ

با تشکر از مقاله ی جالب شما

فاطمه رضایی

۱۳ آذر ۹۱ پاسخ

با نظر رضا موافقم. مقاله ی جالبی بود با تشکر

نظر خود را با ما در میان بگذارید