کاتالوگ الکترونیک

‫كاتالوگ الكترونيكي گزارش عملكرد هفته پژوهش استانداري سمنان‬

 • مشتری : دفتر آموزش و پژوهش استانداری سمنان
 • تاریخ : ۱۳۹۰

‬ویژه نامه رسانه الکترونیکی آفتاب ایران به مناسبت هفته ی دفاع مقدس

 • مشتری :رسانه ی الکترونیکی آفتاب ایران
 • تاریخ : 1387

رسانه ی جامع الکترونیکی آفتاب ایران

 • مشتری :رسانه ی الکترونیکی آفتاب ایران
 • تاریخ : 1386

رسانه ی جامع الکترونیکی آفتاب ایران

 • مشتری :رسانه ی الکترونیکی آفتاب ایران
 • تاریخ : 1387

رسانه ی جامع الکترونیکی آفتاب ایران

 • مشتری :رسانه ی الکترونیکی آفتاب ایران
 • تاریخ : 1387

‫ماهنامه الكترونيكي پرسا (شماره یک )‬

 • مشتری :گروه نرم افزاری پرسا
 • تاریخ : 1383

‫ماهنامه الكترونيكي پرسا (شماره دو )‬

 • مشتری :گروه نرم افزاری پرسا
 • تاریخ : 1383

‫ماهنامه الكترونيكي پرسا (شماره سه )‬

 • مشتری :گروه نرم افزاری پرسا
 • تاریخ : 1384