طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای تحت وب

image left

پندار با تکیه بر طراحان و برنامه نویسان حرفه ای خود قادر است امکانات طراحی و برنامه نویسی تحت وب را به صورت ویژه ای در اختیار سازمان ها و ادارات و شرکت ها قرار دهد. نرم افزارهای طراحی شده تحت وب پندار قابلیت این را دارند که در صورت متعدد بودن شعب اداره یا سازمان مورد نظر در هر زمان و از هر نقطه ای در دسترس و قابل مشاهد می باشند.

همچنین در جهت به سهولت رساندن کار مشتریان نیاز به نصب نرم افزار بر روی همه سیستم های کاربران در اداره یا سازمان مورد نظر نمی باشد، بلکه تنها لازم است نرم افزار طراحی بر روی یک سرور مرکزی نصب شود. کافیست شما آنچه را که می خواهید به پندار بسپارید تا پندار آن را به صورت با کیفیت ترین نرم افزار تحت وب، حتی بالاتر ز آنچه در ذهنتان می پردازید، در اختیار شما قرار دهد.

فرآیند طراحی

شناسایی

در نخستین مرحله از فرایند طراحی سایت، پندار به شناسایی حوزه فعالیت مشتری، مخاطبان سایت مورد نظر وی و تعریف دقیق از اهداف مشتری برای طراحی سایت می پردازد. به نحوی که هم طراح سایت و هم مشتری درک روشنی از محدوده پروژه و فرایند تکمیل آن داشته باشند.

طراحی ابتدایی

در این مرحله برنامه نویسان پندار طرح اولیه سایت را که منعکس کننده پوسته گرافیکی، تصاویر و ایده هایی در مورد ساختار سایت است، ایجاد می کنند و صورت کلی سایت را به مشتری ارائه می نمایند و نظرات مشتری را برای در نظر گرفتن انتظارات وی جویا می شوند.

جزئیات سایت

منظور پیشبرد اهداف و ارتقاء جریان طراحی سایت، طرح اولیه با توجه به ورودی های مشتری، توسط کارشناسان پندار مورد استفاده وآزمایش قرار می گیرد و صفحات سایت به صورت ابتدایی از نظر اندازه، ظاهر گرافیکی، جایگاه محتوای سایت و نحوه چینش آن به کرات مورد کنترل قرار می گیرد.

توسعه

در این مرحله کدها، مطالب، تصاویر بر روی سرور پندار آماده می شود و پایگاه داده ها و گرافیک سایت به همراه کدهای نوشته شده به منظور اطمینان از سرعت مطلوب سایت مورد برسی قرار می گیرد.

اشکال گیری و آزمایش قابلیت استفاده از سایت

گام بعدی پندار تست سایت طراحی شده در محیط تولید می باشد و تمام قابلیت هایی که کاربر در ضمن ارتباط با سایت به آن نیازمند است مورد کنترل قرار می گیرد. در این مرحله از فرایند طراحی سایت، پندار بیشترین ارتباط را با مشتری به منظور حصول اطمینان از انطباق سایت طراحی شده با انتظارات وی، برقرار می کند.

پیاده سازی

در آخرین مرحله از فرایند طراحی سایت پیاده سازی وب سایت بر روی فضای میزبانی مشتری و پیکربندی آن توسط متخصصین پندار صورت می گیرد.